• Expresné zásielky sa vyzdvihujú na základe telefonickej objednávky
  • Pri objednávaní je potrebné vedieť presnú adresu odosielateľa a príjemcu, meno kontaktnej osoby, prípadne jej telefónne číslo a druh zásielky (jej hmotnosť, rozmery, atď. )
  • Zásielka musí byť vhodne zabalená z dôvodu ochrany pri manipulácii 
  • V prípade stornovania tel. objednávky, účtujeme poplatok 50 % zo základnej ceny 
  • V prípade udania nesprávnej adresy, hradí odosielateľ plnú výšku prepravy
  • Ak doručeniu bránia nepriaznivé poveternostné podmienky, alebo iné mimoriadne okolnosti, nie je možné garantovať prepravný čas
  • Pri nedodržaní garantovaného času prepravy zavinením PG-kuriérom je preprava zdarma (reklamácia musí byť uplatnená písomne na adresu spoločnosti PG TRANSFERY s.r.o. do 10 dní od dátumu objednania prepravy )

KONTAKT A FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

PG TRANSFERY s.r.o.

Mlynské nivy 4963/56

82105

Bratislava

IČO: 50142313

IČ DPH: SK2120190435

IBAN: SK07 1100 0000 0029 4406 0376